Het maakt uit hoe je sterft

Visies op euthanasie

Het maakt uit hoe je sterft
prijs: € 18,50
bestellen:
inhoudsomschrijving:

Sinds euthanasie in Nederland in 2002 binnen bepaalde grenzen wettelijk werd toegestaan, wordt het steeds meer geaccepteerd als een aanvaardbare en waardige manier om te sterven. Veel mensen willen dat deze zelfbeschikking over het levenseinde een ‘grondrecht’ wordt, en ongetwijfeld zal deze wens binnen afzienbare tijd steeds meer gemeengoed worden. Maar dit werpt belangrijke vragen op, zoals: gaat het werkelijk om zelfbeschikking? En welke rol spelen drijfveren, zoals angst voor het lijden, afkeer van het verlies van waardigheid, het niet kunnen accepteren van afhankelijkheid, eenzaamheid, of het gevoel anderen tot last te zijn?
Wat kan de bijzondere betekenis zijn van een laatste levensfase, wat missen we als we ons leven voor ons natuurlijke stervensmoment beëindigen? Welke invloed heeft dat op de doorgang naar een ander bewustzijn dat zich na de dood ontvouwt?
Deze en andere vragen rondom levensbeëindiging worden in dit boek besproken vanuit uiteenlopende invalshoeken door auteurs die zich hier, in hun werk, vrijwel dagelijks mee bezig houden.
 
Met bijdragen van Hans van Delden, Anton Dekkers, Steven Matthijsen, Jolien Wilmar, Michiel Marlet, Haijo Wit, Roel Amons, Jaap van de Weg, Tjaard Barnard, Joost Röselaers, Marianne de Nooij, Madeleen Winkler, Luc Vandecasteele, Ingrid Deij, Henk Bakker, Heleen de Weger en Jan Pieter van der Steen.

overige informatie:
  • 1e druk (2019) |
  • gebonden |
  • 160 blz |
  • ISBN: 9789060388693
recensie

Oktober 2019, Simone Thomasse

Het maakt uit hoe je sterft |samengesteld door Thom Kloes | Christofoor | paperback, 216 pag. | € 18,50

Tja, daar zit je dan met je precious life. Je zult maar met ondraaglijk lijden te maken krijgen... Het euthanasievraagstuk is aanwezig - of je wilt of niet: in de media en misschien ook in je eigen familie- of vriendenkring.
Psycholoog Thom Kloes werkt op de crisislijnen van 113 zelfmoordpreventie waar hij gesprekken voert met mensen die zelfmoord overwegen of voorbereiden. En als vrijwilliger waakt hij regelmatig bij terminale patiënten die thuis willen sterven. Dat maakt hem een insider op het gebied van bewust sterven en een geschikte samensteller van deze zeer genuanceerde bundel met visies op euthanasie, die ook  nog eens práchtig uitgegeven is door Christofoor. De meeste bijdragen gaan uit van het gegeven dat er een vorm van leven na de dood is. In hoeverre raakt dat verstoord als er voor euthanasie gekozen wordt? Hoe beleeft de betreffende arts zo'n proces? Anton Dekkers, die 33 jaar (antroposofisch) huisarts in Amsterdam was en veel met euthanasievragen te maken kreeg, raakte hierdoor in een heftige crisis. Tijdens het supervisietraject dat hij is gaan volgen, maakte hij veel werkaantekeningen. Die vormden de basis voor tien artikelen in dit boek. Vaak ontroerend, in- en inmenselijk, ruimte voor vragen (en antwoorden) latend. Dat is kenmerkend voor dit bijzonder mooie en integere boek. Het wil zijn mening nergens opdringen, maar niemand maakt van zijn hart een moordkuil. Een wat wonderlijke woordspeling in dit verband - het is niet anders. 

 Webwinkel

Direct kopen bij de uitgever en vanaf € 20,- gratis verzending. Meer info.
naar webshop »