• ✓ Direct kopen bij de uitgever  ♥

  • ✓ Bestellingen worden op werkdagen direct verzonden

  • Gratis verzending vanaf €20,-

  • ✓ Laagste prijs voor al onze boeken

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner

Geboren 1861 - Overleden 1925

Over Rudolf Steiner

De antroposofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-1925), wetenschapper, filosoof en kunstenaar. Als kind reeds beleefde hij de geestelijke wereld net zo concreet als de zintuiglijke wereld om hem heen. In deze spontane waarnemingen lag de kiem van een bijzonder levensplan: het funderen van een nieuwe spirituele weg, die ervan uitgaat dat materie en geest één geheel vormen en mensen in staat stelt werkelijk inzicht in de wereld van de geest en van de materie te verwerven.

Geïnspireerd door de opdracht om het natuurwetenschappelijke werk van Goethe uit te geven, zocht Steiner naar de basis voor een nieuwe, materie en geest omvattende, wetenschap. Om te kunnen ankeren in de westerse cultuur moest deze aansluiten bij het denken van de moderne mens. Vrijheid van denken, eigen waarneming op fysiek én geestelijk gebied en zelfstandig oordelen zag Steiner als onmisbare voorwaarden voor een wetenschappelijke benadering van de werking van de geest in ons fysieke bestaan.

Zo schiep Steiner, wars van intellectuele conventies, een methode om de relatie tussen lichaam, ziel en geest te onderzoeken en de resultaten ervan bruikbaar te maken op persoonlijk zowel als maatschappelijk gebied. Aan zijn basiswerken De filosofie van de vrijheid, Theosofie, De wetenschap van de geheimen der ziel en De weg tot inzicht in hogere werelden ontsprong een levenslange stroom van beschouwingen, voordrachten en onderzoekingen. Deze inspireren velen tot op de dag van vandaag bij hun eigen onderzoek en bij de toepassing ervan in hun persoonlijke of sociale leven.

Bron: Antroposofische Vereniging in Nederland.

Verschenen bij Christofoor