Rudolf Steiner

Rudolf Steiner
Over Rudolf Steiner

De antroposofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-1925), wetenschapper, filosoof en kunstenaar. Als kind reeds beleefde hij de geestelijke wereld net zo concreet als de zintuiglijke wereld om hem heen. In deze spontane waarnemingen lag de kiem van een bijzonder levensplan: het funderen van een nieuwe spirituele weg, die ervan uitgaat dat materie en geest één geheel vormen en mensen in staat stelt werkelijk inzicht in de wereld van de geest en van de materie te verwerven.

Geïnspireerd door de opdracht om het natuurwetenschappelijke werk van Goethe uit te geven, zocht Steiner naar de basis voor een nieuwe, materie en geest omvattende, wetenschap. Om te kunnen ankeren in de westerse cultuur moest deze aansluiten bij het denken van de moderne mens. Vrijheid van denken, eigen waarneming op fysiek én geestelijk gebied en zelfstandig oordelen zag Steiner als onmisbare voorwaarden voor een wetenschappelijke benadering van de werking van de geest in ons fysieke bestaan.

Zo schiep Steiner, wars van intellectuele conventies, een methode om de relatie tussen lichaam, ziel en geest te onderzoeken en de resultaten ervan bruikbaar te maken op persoonlijk zowel als maatschappelijk gebied. Aan zijn basiswerken De filosofie van de vrijheid, Theosofie, De wetenschap van de geheimen der ziel en De weg tot inzicht in hogere werelden ontsprong een levenslange stroom van beschouwingen, voordrachten en onderzoekingen. Deze inspireren velen tot op de dag van vandaag bij hun eigen onderzoek en bij de toepassing ervan in hun persoonlijke of sociale leven.

Bron: Antroposofische Vereniging in Nederland.

Geboren 1861 - Overleden 1925

Verschenen bij Christofoor

De bijen
De bijen

De voordrachten die Rudolf Steiner in 1923 over de bijen hield hebben aan Lees meer

De theosofie van de Rozenkruisers
De theosofie van de Rozenkruisers

De voordrachtencyclus van Rudolf Steiner die door Gerrit Zunneberg werd Lees meer

Lopen, spreken, denken
Lopen, spreken, denken

Een voordracht over de relatie van de mens tot de engelenwereld. Ook op Lees meer

Natuurwezens
Natuurwezens

Dit is een boek over natuurwezens: over elfen, nimfen, vuurgeesten en Lees meer

Om iets te kunnen zien moet je een hart hebben
Om iets te kunnen zien moet je een hart hebben

‘In deze drie toespraken voor jongeren zien we hoe Rudolf Steiner direct Lees meer

Raadsels van het menselijk temperament
Raadsels van het menselijk temperament

Kennis van de vier temperamenten (sanguinisch, cholerisch, flegmatisch en Lees meer

Rudolf Steiner over muziek
Rudolf Steiner over muziek

Hoewel Rudolf Steiner als scheppend kunstenaar niet actief was op het Lees meer

Tekens en symbolen van het kerstfeest
Tekens en symbolen van het kerstfeest

Het oude zonnefeest, dat zowel in Egypte en Azië als bijvoorbeeld bij de Lees meer