Otto Scharmer

Dr. C. Otto Scharmer is senior docent bij het Massachusetts Institute of Technology en grondlegger van de leerstoel ELIAS (Emerging Leaders for Innovation Across Sectors: leiderschapsontwikkeling voor innovatie door sectoren heen), een platform dat twintig leidende mondiale instituties verbindt door drie sectoren heen: bedrijfsleven, regering en burgermaatschappij, om aan prototypen te werken van substantiële systeeminnovaties voor een meer duurzame wereld. Hij introduceerde het theoretische raamwerk en de praktijk voor wat 'presencing' wordt genoemd in Theory U, in artikelen en in zijn eerdere boek Presence: Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties, geschreven met Peter Senge, Joseph Jaworski en Betty Sue Flowers.

Verschenen bij Christofoor

De essentie van Theorie U
De essentie van Theorie U

Dit boek biedt een beknopte, toegankelijke handleiding voor Lees meer

Leiden vanuit de toekomst
Leiden vanuit de toekomst

Otto Scharmer en Katrin Kaufer maken een grondige analyse van Lees meer

Theorie U (nieuwe editie)
Theorie U (nieuwe editie)

Theorie U gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: hoe kan ik Lees meer