Martin van den Broek

Martin van den Broek

Martin van den Broek is organisatieadviseur, trainer en coach. In 1981 maakte hij kennis met het door Lex Bos ontwikkelde model voor oordeelsvorming in groepen en gaf dit kort daarna de naam Dynamische
Oordeelsvorming. Hij nam in 1989 het initiatief tot oprichting van Stichting Dialoog, stichting ter bevordering van Dynamische Oordeelsvorming.

Verschenen bij Christofoor

Praktijkboek Dynamische oordeelsvorming
Praktijkboek Dynamische oordeelsvorming

Individuele beslissingen en groepsbesluiten bepalen wat er in de wereld Lees meer