Nieuws

Heeft u een kleuter op de vrijeschool?

Dan leest u in dit boek alles over de achtergrond en de dagelijkse gang van zaken in een vrijeschool kleuterklas. Ook geschikt voor opa's en oma's die willen weten wat daar binnen gebeurt.

Voor slechts €12,50 weet u alles!

 

 

 

 

 

 

 

Gaan millieu en ecologie u ter harte? Lees dan dit boek!

Ecologie en wet

"Aan alle intelligente jonge mensen over de hele wereld die een universitaire opleiding volgen in de hoop de wereld te veranderen"

Zo luidt de uitnodiging voorin dit boek van Fritjof Capra en Ugo Mattei.

Natuurlijke hulpbronnen waren ooit gemeenschappelijk bezit dat aan 'niemand' en tegelijk 'iedereen' toebehoorde. Deze oude denkwijze verdween geleidelijk. Tegenwoordig benaderen we de natuurlijke wereld als iets wat onderworpen en geëxploreerd kan en moet worden. De auteurs zetten hier in dit boek een zeer ingrijpende filosofie (en rechtspleging) tegenover, waarbij ze vele eeuwen westerse cultuur en traditie onderuit halen, maar die mogelijk van cruciaal belang is om de steeds scherper opdoemende milieuproblemen op te lossen.

Wanneer u in deze zomer ook behoefte heeft aan een baanbrekend boek over een belangwekkend maatschappelijk thema, geschreven door auteurs die hun sporen verdiend hebben, dan raden wij u een gang naar de boekwinkel zéér aan.

 

De nieuwe boeken van het najaar

 

Onze aanbiedingsfolder voor het komende najaar is uit. Klik maar aan en u krijgt alle binnenkort te verschijnen boeken te zien.

 

 

 

 

Jaar van het boek

Dit jaar is gepromoveerd tot "jaar van het boek". Wat dat precies inhoudt en welke activiteiten daar bij horen leest u op
2016 jaarvanhetboek